భారతదేశ జిల్లాల జాబితా/జార్ఖండ్

ఝార్ఖండ్ జిల్లాలుసవరించు

వ.సం. కోడ్ ‌జిల్లా ముఖ్య పట్టణం జనాభా

(2011)

విస్తీర్ణం (కి.మీ.²) జన సాంద్రత

(/కి.మీ.²)

1 BO బొకారో బొకారో 20,61,918 2,861 716
2 CH చత్రా ఛత్రా 10,42,304 3,700 275
3 DE దేవ్‌ఘర్ దేవఘర్ 14,91,879 2,479 602
4 DH ధన్‌బాద్ ధన్‌బాద్ 26,82,662 2,075 1,284
5 DU దుమ్కా దుమ్కా 13,21,096 4,404 300
6 ES తూర్పు సింగ్‌భుం జంషెడ్‌పూర్ 22,91,032 3,533 648
7 GA గఢ్వా గఢ్వా 13,22,387 4,064 327
8 GI గిరిడి గిరిడి 24,45,203 4,887 497
9 GO గొడ్డా గొడ్డా 13,11,382 2,110 622
10 GU గుమ్లా గుమ్లా 10,25,656 5327 193
11 HA హజారీబాగ్ హజారీబాగ్ 17,34,005 4,302 403
12 JA జాంతాడా జమ్తాడా 7,90,207 1,802 439
13 KH ఖుంటీ ఖుంటీ 5,30,299 2,467 215
14 KO కోడెర్మా కోడర్మా 7,17,169 1,312 427
15 LA లాతేహార్ లాతేహార్ 7,25,673 3,630 200
16 LO లోహార్‌దాగా లోహార్‌దాగా 4,61,738 1,494 310
17 PK పాకూర్ పాకూర్ 8,99,200 1,805 498
18 PL పాలము డాల్టన్‌గంజ్ 19,36,319 5,082 381
19 RM రాం‌గఢ్ రాంగఢ్ 9,49,159 1,212 684
20 RA రాంచీ రాంచీ 29,12,022 7,974 557
21 SA సాహిబ్‌గంజ్ సాహెబ్‌గంజ్ 11,50,038 1,599 719
22 SK సరాయికేలా ఖర్సావా సరాయికేలా 10,63,458 2,725 390
23 SI సిమ్‌డేగా సిమ్‌డేగా 5,99,813 3,750 160
24 WS పశ్చిం సింగ్‌భుం చైబాసా 15,01,619 7,186 209