• భీష్ముడు, మహాభారతంలో చాలా ప్రాముఖ్యమున్న మహానుభావుడు.


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భీష్మ&oldid=288402" నుండి వెలికితీశారు