భీష్మ ప్రతిజ్ఞ (1965 సినిమా)

భీష్మ ప్రతిజ్ఞ
(1965 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ చంద్రకాంత్
భాష తెలుగు