భ్రమణం అనగా భ్రమణం యొక్క కేంద్రం (లేదా పాయింట్) చుట్టూ ఒక వస్తువు యొక్క ఒక వృత్తాకార గమనము. ఒక త్రిమితీయ వస్తువు ఎల్లప్పుడూ భ్రమణ అక్షమనే ఒక ఊహాత్మక రేఖ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది. అక్షం ద్రవ్యరాశి శరీరం యొక్క కేంద్రకం గుండా వెళ్ళినట్లయితే, ఈ శరీరం తనంతట తనపై తిరగడమని, లేదా స్పిన్ అని చెబుతారు. బాహ్య పాయింట్ గురించి భ్రమణం ఉదా: సూర్యునితో భూమిని పరిభ్రమణం లేదా కక్ష్యాభ్రమణం అంటారు, సాధారణంగా గురుత్వాకర్షణ ప్రభావంతో ఇది ఏర్పడుతుంది.

ఒక అక్షాన్ని గూర్చి గోళము యొక్క భ్రమణం
భూమి తన అక్షంపై భ్రమణం (భూభ్రమణం).

భూభ్రమణంసవరించు

భూభ్రమణం అనగా భూ గ్రహం తన యొక్క యొక్క అక్షం చుట్టూ భ్రమణం చెందటం. భూమి పశ్చిమం నుండి తూర్పు వైపుగా తిరుగుతుంటుంది. ఉత్తర నక్షత్రం లేదా ధృవనక్షత్రము పొలారిస్ నుండి చూస్తే భూమి అపసవ్య దిశలో తిరుగుతుంటుంది. ఉత్తర ధ్రువం, జాగ్రఫిక్ ఉత్తర ధ్రువం లేదా అధిభౌతిక ఉత్తర ధ్రువం అని కూడా పిలవబడుతుంది, ఇది ఉత్తరపు అర్ధగోళంలోని పాయింట్, ఇక్కడ భూమి యొక్క భ్రమణ అక్షం దాని ఉపరితలం కలుస్తుంది. ఈ పాయింట్ భూమి యొక్క ఉత్తర అయస్కాంత ధ్రువమునకు భిన్నమైనది. దక్షిణ ధృవం అనేది అంటార్కిటికాలో భ్రమణము యొక్క భూ అక్షం దాని ఉపరితలం కలిసే మరొక పాయింట్. భూమి సూర్యునికి సంబంధించి 24 గంటల కొకసారి, నక్షత్రాలకు సంబంధించి ప్రతి ఒకసారి 23 గంటల 56 నిమిషాల 4 సెకన్లకు గుండ్రంగా తిరుగుతుంది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=భ్రమణం&oldid=2882909" నుండి వెలికితీశారు