మంగళ విజయం
(1968 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ రామాంజనేయ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు