ప్రధాన మెనూను తెరువు
మంచిని పెంచాలి
(1977 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ జగజ్జననీ ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు