మంత్రాలయ రాఘవేంద్ర
(1982 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ జయశ్రీ ఆర్ట్ ఇంటర్నేషనల్
భాష తెలుగు