ప్రధాన మెనూను తెరువు
మగువ మనసున్న మనిషి
(1977 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ ఉదయిని థియేటర్స్
భాష తెలుగు