మహిషాసుర మర్దిని
(1959 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ విక్రం ప్రొడక్షన్స్
భాష తెలుగు