మాకు స్వతంత్రం వచ్చింది

మాకు స్వతంత్రం వచ్చింది
(1986 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం పి.యస్.ప్రకాష్
సంగీతం రమేష్ నాయుడు
నిర్మాణ సంస్థ సంగీతాలయ
భాష తెలుగు