మావా బాగున్నావా?
(1996 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం కోడి రామకృష్ణ
సంగీతం రాజ్ - కోటి
భాష తెలుగు