అర్థశాస్త్రంలో మూలధన వస్తువులు, నిజమైన మూలధనం, లేదా మూలధన ఆస్తులుగా ఇప్పటికే ఉత్పత్తి అయిన వస్తువులు ఉన్నాయి లేదా ఏవైనా ఆర్థికేతర ఆస్తులు అవి వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తిలో ఉపయోగించేవి లేదా సేవలు. సహజ మూలధనం, సామాజిక మూలధనం యొక్క నిర్వచనాలు, పర్యావరణ వ్యవస్థలలోనివి, మూలధన ఆస్తులుగా నిర్వచించబడ్డ సామాజిక సంబంధాలు కలుపుకొని కొన్ని అకౌంటింగ్ విధానాలు ట్రిపుల్ బాటమ్ లైన్ వంటివిగా ఉన్నాయి. సంపదను సృష్టించడం యొక్క ప్రాథమిక అర్థం మూలధనం యొక్క నియంత్రణ.

సంపద యొక్క విస్తృత నిర్వచనం (ఆరోగ్య లేదా శ్రేయస్సు సహా చెప్పటానికి) ఉపయోగించినట్లయితే అప్పుడు మూలధనం యొక్క విస్తృత నిర్వచనం తగినది అని.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మూలధనం&oldid=2883296" నుండి వెలికితీశారు