వ్యాసాల పరంపర
బానిసత్వం
క్రిత చరిత్ర

బానిసత్వ చరిత్ర
Antiquity · అజ్‌టెక్
ప్రాచీన గ్రీకు · రోమ్
మధ్యయుగ యూరప్ · థ్రాల్
en:Kholop · సర్ఫ్‌డమ్
Spanish New World colonies

మతము

The Bible and slavery
Judaism and slavery
Christianity and slavery
Islam and slavery

దేశాలు, ప్రదేశాల వారిగా

ఆఫ్రికా · అట్లాంటిక్
అరబ్ · Coastwise
అంగోలా · Britain and Ireland
British Virgin Islands · బ్రెజిల్
Canada · భారత్
Iran · జపాన్
Libya · మారిటానియా
Romania · సూడాన్
Swedish · యునైటెడ్ స్టేట్స్

సమకాలీన బానిసత్వం

నవీన ఆఫ్రికా · వెట్టి చాకిరి
Penal labour · Sexual slavery
Unfree labour · Wage slavery

Opposition and resistance

Timeline
en:Abolitionism
en:Compensated emancipation
Opponents of slavery‎
en:Slave rebellion · en:Slave narrative