మెటల్ ఫాబ్రికేషన్ (Metal fabrication) అనేది కటింగ్, బెండింగ్, అసెంబ్లింగ్ ప్రక్రియల ద్వారా లోహ నిర్మాణాల యొక్క నిర్మాణం. ఇది వివిధ ముడి పదార్థాలతో యంత్రాలు, కట్టడాల నిర్మాణం చేయడం ద్వారా విలువ పెంచుకునే ప్రక్రియ.

కర్మాగారంలో లోహ నిర్మాణం