రంగారావు

ఇవ్వబడిన పేరు

రంగారావు తెలుగు వారిలో కొందరి పేరు. ప్రసిద్ధిచెందిన వారిలో కొందరు:


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రంగారావు&oldid=820331" నుండి వెలికితీశారు