రామకృష్ణ
(1990 తెలుగు సినిమా)
సంగీతం చక్రవర్తి
నిర్మాణ సంస్థ పల్లవి సినీ సర్క్యూట్
భాష తెలుగు