రోడోడెండ్రాన్
Rhododendron-by-eiffel-public-domain-20040617.jpg
Rhododendron ponticum
Scientific classification
Kingdom:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
Order:
Family:
Genus:
Rhododendron