లక్ష్మీనిలయం
(1982 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వాణి ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్
భాష తెలుగు