లాయర్ అనే ఆంగ్ల పదానికి తెలుగులో అర్ధం న్యాయవాది.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=లాయర్&oldid=1207120" నుండి వెలికితీశారు