వర్గం:విశాఖపట్నం జిల్లా పుణ్యక్షేత్రాలు

చోడవరం

స్వయంభు శ్రీ విజ్ఞేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం, చోడవరం