ప్రధాన మెనూను తెరువు

This is a tracking category for CS1 citations that use |coauthor= or |coauthors= but lack one of the author parameters.Notesసవరించు

ఉదహరింపు పొరపాటు: <references> లో నిర్వచించిన <ref> ట్యాగు యొక్క "lower-alpha" అనే గుంపు గుణం ముందున్న పాఠ్యంలో లేదు.

ప్రస్తుతం ఈ వర్గంలో వ్యాసాలు గానీ, మీడియా గానీ లేవు.