నా గుఱించిసవరించు

నా పేరు మల్లిన నరసింహారావు. ఊరు పెద్దాపురము. నా పుటకు మీకందఱికి స్వాగతము నరసింహ నా యితర బ్లాగులు శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము అన్నమయ్య పలుకుబడులు-జాతీయములు అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనలు సూక్తిముక్తావళి వేదుల బాల శ్రీ గీతామృత తరంగిణి ప్రస్తుతం సుధా ఆగ్రో ఆయిల్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీ పెద్దాపురం లో ఉద్యోగం.

నా ప్రయోగ శాలసవరించు

వాడుకరి:మల్లిన నరసింహారావు/అన్నమయ్య కీర్తనల వివరములు

ఇతర వివరములుసవరించు