ప్రస్తుతం ఈ వాడుకరిని నిరోధించారు. నిరోధపు చిట్టాలోని చివరి పద్దుని మీ సమాచారం కోసం ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం:

  • 06:10, 9 ఆగస్టు 2021 Chaduvari చర్చ రచనలు 106.76.0.0/16 చర్చ యొక్క నిరోధపు కాలం తీరిపోయే వ్యవధిని 6 నెలలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) గా సెట్టింగులను మార్చారు (బెదిరింపు ప్రవర్తన/వేధింపులు)
పూర్తి చిట్టాని చూడండి

No user page for 106.76.222.117

This page should be created and edited by 106.76.222.117
"https://te.wikipedia.org/wiki/వాడుకరి:106.76.222.117" నుండి వెలికితీశారు