ప్రస్తుతం ఈ వాడుకరిని నిరోధించారు. నిరోధపు చిట్టాలోని చివరి పద్దుని మీ సమాచారం కోసం ఈ క్రింద ఇస్తున్నాం:

  • 10:42, 18 ఫిబ్రవరి 2022 Chaduvari చర్చ రచనలు, 2409:4070::/32 చర్చను నిరోధించారు. నిరోధ కాలం: 3 నెలలు (అజ్ఞాత వాడుకరులు మాత్రమే, ఖాతా సృష్టించడాన్ని అశక్తం చేసారు, ఈ-మెయిలుని నిరోధించాం, తమ చర్చాపేజీని మార్చలేరు) (పదేపదే దుశ్చర్య - చిట్టచివరిది: https://te.wikipedia.org/w/index.php?diff=3466436&oldid=3380618&title=%E0%B0%AD%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%A4_%E0%B0%A6%E0%B1%87%E0%B0%B6%E0%B0%82&curid=1294&diffmode=source)
పూర్తి చిట్టాని చూడండి

2409:4070:2510:6F7:A02B:E3FE:29C4:4FF0 కు వాడుకరి పేజీ లేదు

ఈ పేజీని 2409:4070:2510:6F7:A02B:E3FE:29C4:4FF0 సృష్టించి, దిద్దుబాట్లు చెయ్యాలి