పేరు:వేల్పూరి.ప్రేమచంద్ భాను ప్రకాష్.

పుట్టిన ఊరు: పెదవడ్లపూడి,గుంటూరుజిల్లా.

చదువు:M.Sc రసాయన శాస్త్రం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం అనుబంధ కళాశాల గొల్లల మామిడాడ నుండి.

కలం పేరు: భావి

ప్రస్తుత నివాసం:ముంబాయి

తెవికి వ్యాసాలు: తమాషా లెక్కలు, మాయా చతురస్రం, భాజనీయ సూత్రాలు

శుద్ధి ఈ వాడుకరి శుద్ధి దళ సభ్యులు.