నా పేరు రవితేజ.

Film reel.gif ఈ వాడుకరి తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టులో సభ్యులు.