వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 18వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 18వ వారం
కాలబిలం (సిమ్యులేటెడ్) చిత్రం

కాలబిలాలు - లేదా "బ్లాక్ హోల్స్" లేదా "కృష్ణ బిలాలు" విశ్వంలో అత్యధిక ద్రవ్యరాశి మరియు గురుత్వ బలం కలిగిన స్థానాలు. సూర్యునికి పది రెట్లు ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక కాలబిలం "సిమ్యులేటెడ్" చిత్రం [1]

ఫోటో సౌజన్యం: యూటె క్రావుస్