వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మ/2008 34వ వారం

ఈ వారపు బొమ్మ/2008 34వ వారం
పోడూరు గ్రామంలో కాలువ, పొలాలు

పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, పోడూరు గ్రామంలో కాలువలు, పొలాలు.
పల్లె అందాలు, ప్రకృతి రమణీయత కారణంగా పోడూరులో
పలు తెలుగు సినిమా షూటింగులు జరిగాయి.

ఫోటో సౌజన్యం: విశ్వనాధ్.బి.కె.