వికీపీడియా:చరిత్రలో ఈ రోజు/నవంబరు 27

Suresh Raina grace the 'Salaam Sachin' conclave.jpg