బలిపీఠము

User:Rajasekhar1961, ఈ వ్యాసం మెరుగుచేయగలరేమో చూడండి. ఒకవారం రోజులలోగా స్పందనలు లేకపోతే తొలగించబడుతుంది.--అర్జున (చర్చ) 11:18, 29 ఆగస్టు 2019 (UTC)