ప్రమాణ ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుని దాని ఉష్ణోగ్రతలో మార్పు లెకుండా ప్రస్తుత స్థితి నుండి పై స్థితికి చేర్చడానికి కావలసిన ఉష్ణరాశిని "విశిష్ట గుప్తోష్ణం" అంటారు.సాధారణంగా 1 కిలోగ్రాము ద్రవ్యరాశిగల పదార్థము స్థితి మార్పుకు కావలసిన ఉష్ణమును లెక్కిస్తారు.

విశిష్ట గుప్తోష్ణం
= స్థితిమార్పుకు కావలసిన ఉష్ణము
= పదార్థ ద్రవ్యరాశి.
విశిష్ట గుప్తోష్ణం పదార్థ స్వభావం పై ఆధారపడుతుంది. కానీ ఆకారం పై ఆధారపడదు.
పై సూత్రము ప్రకారం యిచ్చిన ద్రవ్యరాశి గల పదార్థం యొక్క విశిష్ట గుప్తోష్ణమును ఈ క్రింది సూత్రము ద్వారా గణించవచ్చు.
= స్థితి మార్పుకు అవసరమైన ఉష్ణరాశి
= యిచ్చిన పదార్థ ద్రవ్యరాశి(కిలో గ్రాములలో)
= పదార్థ విశిష్ట గుప్తోష్ణం (kJ-kgm-1),(ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం( ), లేదా బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం( ))

కొన్ని పదార్థముల విశిష్ట గుప్తోష్ణం విలువలుసవరించు

పదార్థము ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం
kJ/kg
ద్రవీభవన
ఉష్ణోగ్రత
°C
బాష్పీభవన గుప్తోష్ణం
kJ/kg
బాష్పీభవన
ఉష్ణోగ్రత
°C
ఇథైల్ అల్కహాల్ 108 -114 855 78.3
అమ్మోనియా 339 -75 1369 -33.34
కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ 184 -78 574 -57
హీలియం     21 -268.93
హైడ్రోజన్ (2) 58 -259 455 -253
సీసం (లెడ్) [1] 24.5 327.5 871 1750
నత్రజని 25.7 -210 200 -196
ఆమ్లజని (ఆక్సిజన్) 13.9 -219 213 -183
టర్పంటైన్     293  
నీరు 334 0 2260 100

సూచికలుసవరించు

  1. Textbook: Young and Geller College Physics, 8e, Pearson Education