విశ్రాంతి

విశ్రాంత సమయం

విశ్రాంతి లేదా విరామం (Rest or Leisure) శరీరానికి సంబంధించిన స్థితి.

Public parks were initially set aside for recreation and leisure.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=విశ్రాంతి&oldid=2952893" నుండి వెలికితీశారు