వైబ్రేటర్ (Vibrator) ఒక యాంత్రిక పరికరం. ఇవి వైబ్రేషన్స్ లేదా ప్రకంపనాలు సృష్టిస్తుంది. వీనిలోని ప్రకంపనాల్ని విద్యుత్ మోటారు ఉత్పత్తిచేస్తుంది.

Two vibrators in a novelty store

ఇవి సెల్ ఫోన్లు, పేజర్లు, కొన్ని స్వయంతృప్తి కోసం ఉపయోగించే సాథనాలలో ఉపయోగిస్తారు.