శీలం ఇంగ్లీషులో chastity అంటారు. ప్రతివ్యక్తికీ ఈ శీలసంపద ముఖ్యమని అన్ని మతాలు ఘోషిస్తున్నాయి. వ్యభిచరించిన వ్యక్తికి ఈ శీలం పోయిందంటారు. మంచి నడత కలిగిన స్త్రీని పి.సుశీల అని పిలుస్తారు.

హిందూ మతంలో శీలంసవరించు

క్రైస్తవంలో శీలంసవరించు

ఇస్లాంలో శీలంసవరించు

  • Force not your maids to prostitution when they desire chastity. (Davood:954)
  • It is illegal to outrage chastity except by legitimate marriage. (Bukhari 3; 472)
  • Avoid accusing chaste women. (Bukhari 4:28)
  • Whoever can guarantee the chastity of what is between his two legs Paradise is guaranteed for him. (Bukhari 8:481)
  • When a woman preserves her chastity, she may enter by any of the gates of Paradise she wishes." (Tirmidi:956)
  • Marry women who are loving and very productive (Davood:835)
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=శీలం&oldid=3229217" నుండి వెలికితీశారు