శ్రీ విరించి కలం పేరుగా కలిగిన ఎన్.సి.రామానుజాచారి సుప్రసిద్ధ కథకుడు. తత్త్వవేత్త.

జీవిత విశేషాలుసవరించు

ఆయన 1935లో విజయవాడలో జన్మించాడు. మద్రాసులోని దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో నివసిస్తున్నాడు. ఆయన మొదటి రచన 1951లో ఖాసా సుబ్బారావు సంపాదకత్వంలోని "స్వతంత్ర" అనే తెలుగు వార పత్రికలో ప్రచురించబడినది. ఆ తరువాత ఆయన ఆంగ్లంలో రచనలు చేయడంప్రారంభించారు. 1979 లో సాహిత్య అకాడమీ జర్నల్ అయిన భారతీయ సాహిత్యం లో ప్రచురితమైనది.[1]

అవార్డులుసవరించు

 • 1990 : శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి అవార్డు.

రచనలుసవరించు

తెలుగుసవరించు

 1. విజ్ఞానఖని అరిస్టాటిల్ జీవితం తాత్త్వికత
 2. పి. బ్లావట్‌స్కీ జీవిత-తత్త్వం
 3. గ్రీక్ తత్త్వవేత్త సోక్రటీస్ జీవితం తాత్త్వికత
 4. చిరంజీవి [2]
 5. గ్రీకు తత్త్వవేత్తలు[3]
 6. అర్థం (కథాసంపుటం)
 7. కారని కన్నీరు (కథాసంపుటం)
 8. మెట్లు లేని నిచ్చెన (కథాసంపుటం)
 9. కనకపు గట్టు (కథాసంపుటం)
 10. గంథపు చుక్క (కథాసంపుటం)
 11. నిధి చాల సుఖమా? (కథాసంపుటం)
 12. పడిలేచే కడలితరంగాలు (కథాసంపుటం)
 13. కొలను (కథాసంపుటం)
 14. కాలం కొలవని మనిషి (కథాసంపుటం)
 15. పద్మపత్రం (కథాసంపుటం)
 16. నగరమథనం (అనువాదం)
 17. ఉద్యోగం కోసం (అపురూపకాలు -శ్రవ్యనాటికలు)
 18. కథారామం (విమర్శ)
 19. ఉత్తర కర్ణాటక జానపద కథలు (అనువాదం)
 20. నిరంతర సత్యాన్వేషి

ఇంగ్లీషుసవరించు

 1. Awakening to Truth
 2. In the World of Magic an Introduction to the Study of ISIS Unveiled
 3. Secrets of Our Existence
 4. Some Significant Factors in Theosophy
 5. The True Path of Theosophy
 6. Understanding Krishnamurthi
 7. Words of Wisdom
 8. A Lonely Disciple (Monograph on T. Subba Row, 1856-1890)
 9. Waves and Waves and Other Stories
 10. Accept Me as I Am and Other Stories

మూలాలుసవరించు

ఇతర లింకులుసవరించు