సంఘటన (Event) అనగా ఒక ప్రాంతంలో, నిర్ధిష్టమైన సమయంలో జరిగేది. పండుగలు, ఉత్సవాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మొదలైనవన్నీ సంఘటనలుగా పేర్కొంటారు.

కొన్ని రకాల సంఘటనలుసవరించు

సంస్కృతికి సంబంధించినవిసవరించు

విజ్ఞానశాస్త్రానికి సంబంధించినవిసవరించు

సాంకేతికశాస్త్రానికి సంబంధించినవిసవరించు

మానసికశాస్త్రానికి సంబంధించినవిసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సంఘటన&oldid=2951980" నుండి వెలికితీశారు