సతీతులసి
(1967 తెలుగు సినిమా)
దర్శకత్వం పి.రామారావు
నిర్మాణ సంస్థ లక్ష్మీ చిత్ర
భాష తెలుగు