సామాజిక సంక్షేమం కోసం కృషి చేసేందుకు స్వచ్చంద సంస్థలు, ట్రస్టులు, సామాజిక సేవా సంస్థలు, రాజకీయ పార్టీలు వంటి వాటిలో కార్యకర్తగా పనిచేసేవారు. గిరిజనులు, దళితులు సంక్షేమం, సమాచార హక్కు, పర్యావరణం, అడవుల పరిరక్షణ, నిర్వాసితులకు న్యాయం, ప్రభుత్వంలో అవినీతి వంటి అంశాలపై క్షేత్ర స్థాయిలో సామాజిక కార్యకర్తలు పని చేస్తారు.