భక్తి వచ్చినా, పగ వచ్చినా పట్టలేరుసవరించు

భక్తి లేని పూజ పత్రి చేటుసవరించు

భగీరథ ప్రయత్నంసవరించు

భయమైనా ఉండాలి - భక్తి అయినా ఉండాలిసవరించు

భరణి ఎండలకు బండలు - రోహిణి ఎండలకు రోళ్ళు పగులుతాయిసవరించు

భరణి కురిస్తే ధరణి పండునుసవరించు

భరణిలో చల్లితే కాయకు చిప్పెడు పంటసవరించు

భరణిలో పుడితే ధరణిని ఏలుసవరించు

భర్త లోకం తన లోకం - కొడుకు లోకం పరలోకంసవరించు

భల్లూకపుపట్టుసవరించు

భల్లుకముష్టిన్యాయము ఎలుగుబంటిపట్టిన పిడికిలి వదలింప నెవరికిని దరముగాదు

భాగ్యముంటే బంగారం తింటారా?సవరించు

భాంచేత్‌ దేవుడికి మాదర్చేత్‌ పత్రిసవరించు

భార్యా రూపవతీ శత్రుఃసవరించు

భాషకు తగిన వేషం - ఈడుకు తగిన ఆచారంసవరించు

భాషలు వేరైనా భావమొక్కటేసవరించు

భూదేవంత ఓర్పుండాలిసవరించు

భూమినీ రాజునీ కొలిచినవాడు చెడడుసవరించు

భూతాలకి చింత బరికెలుసవరించు

భోజనానికి ముందు - వేడినీళ్ళకు వెనుకసవరించు

భోజనానికి వచ్చి పొయ్యి త్రవ్వినట్లుసవరించు

భోజనానికి వద్దంటే పట్టుచీర కట్టుకుని వస్తానన్నట్లుసవరించు

భోజనానికి పిలిస్తే రాకుండా దొడ్డిదారిన వచ్చి రోలు నాకినట్లుసవరించు

భోజునివంటి రాజుంటే కాళిదాసువంటి కవీ వుంటాడుసవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=సామెతలు_-_భ&oldid=2008242" నుండి వెలికితీశారు