హెలన్ డెవిడ్సన్

శ్రీమతి హెలన్ డేవిడ్సన్ గారు తమిళనాడు లోని కన్యాకుమారి పార్లమెంటరీ నియోజిక వర్గానికి డి.ఎం.కే తరుపున సభ్యురాలిగా సేవలందిస్తున్నారు.

బాల్యంసవరించు

శ్రీమతి హెలన్ డేవిడ్సన్ గారు జూలై, 18న 1971 లో తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి జిల్లాలోని కురుసాది గ్రామంలో జన్మించారు. వీరి తల్లి దండ్రులు శ్రీ జోజెప్ ఆంథోని, ఎం. శ్రీమతి జ్రిజిత్ స్రియ రాణి. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు కలరు. వీరు ఎం.ఎస్.సి, బి.ఇ.డి చదివారు.

కుటుంబముసవరించు

వీరు మేనెల 25వ తారీఖున 1994 లో శ్రీ డేవిడ్సన్ ఎల్.ఎం. గారిని వివాహము చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు.

రాజకీయ ప్రస్థానముసవరించు

రీమతి హెలన్ డేవిడ్సన్ గారు తమిళనాడు లోని కన్యాకుమారి పార్లమెంటరీ నియోజిక వర్గానికి డి.ఎం.కే తరుపున సభ్యురాలిగా సేవలందిస్తున్నారు. వీరు అనేక పార్లమెంటరీ కమీటిలలో సభ్యురాలిగా పనిచేశారు.

మూలాలుసవరించు