అంకంపాలెం (అయోమయ నివృత్తి)

అంకంపాలెం పేరుతో ఈ క్రింది గ్రామాలున్నాయి:

  1. అంకంపాలెం (ఆత్రేయపురం మండలం), తూర్పు గోదావరి జిల్లా
  2. అంకంపాలెం (శంఖవరం మండలం), తూర్పు గోదావరి జిల్లా
  3. అంకంపాలెం (దమ్మపేట మండలం), ఖమ్మం జిల్లా
  4. అంకంపాలెం (చింతలపూడి మండలం), పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా