1. అగ్గిరవ్వ (1968 సినిమా)
  2. అగ్గిరవ్వ (1981 సినిమా)
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అగ్గిరవ్వ&oldid=1850634" నుండి వెలికితీశారు