అనూరాధ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీమీడియా అయోమయ నివృత్తి పేజీ
(అనూరాధ నుండి దారిమార్పు చెందింది)
అనూరాధ నక్షత్ర గణము దేవగణము దేవగణాధిపతి.