అన్నాసాగర్

(అన్నాసాగర్ (అయోమయ నివృత్తి) నుండి దారిమార్పు చెందింది)

అన్నాసాగర్ పేరుతో ఈ క్రింది గ్రామాలున్నాయి: