హారూన్ ప్రవక్త

(అహరోను నుండి దారిమార్పు చెందింది)

అబ్రహమిక్ మతాల ప్రకారం, హారూన్ (/ˈærən/ లేదా /ˈɛərən/) ఒక ప్రవక్త, ప్రధాన పూజారి[1], మోషేకు అన్న.[2][3][4][5][6][7] ఐగుప్తు (ఈజిప్ట్) నుండి యూదుల విడుదలకోసం మూసాతో కలిసి ఫిరౌన్ (ఫరో) ఎదుట అనేక అద్భుతాలు చేసినవాడు. మూసా నత్తి వాడు. ఆయనకు బదులుగా మాట్లాడటానికి హారూన్ (అహరో) ను దేవుడు పంపాడని క్రైస్తవులు భావిస్తారు. ఇస్లామీయ చారిత్రక పుస్తకాలు, ఖురాన్ ఆధారంగా చూస్తే, మూసా ప్రవక్తకు సహాయకుడిగా అల్లాహ్ పంపాడు. మూసాకు కొద్దిగా నత్తి వుండడము వాస్తవమే అయినా, మూసా వాగ్ధాటి, హేతువుల ప్రదర్శన, హారూన్ కు అలవడలేదు. మూసా కాలములో హారూన్, మూసాతో సహా ప్రవక్తగా ప్రకటింపబడిననూ, మూసా ముందు నిస్సహాయుడిగానుండి పోయాడు.

హారూన్
17వ శాతాబ్దం నుండి హారోన్ యొక్క రష్యా చిహ్నం
హారూన్ ప్రవక్త
గౌరవాలుజుడాయిజం
క్రైస్తవులు
ఇస్లాం
సమేరిటేనిజం
విందులాటిన్ చర్చి: July 1
The Sunday before Nativity (Sunday of the Holy Fathers of the Old Testament) (Eastern Orthodox Church)
మారోనైట్ చర్చి: September 4
శీర్షికప్రవక్త, ప్రధాన పూజారి
వ్యక్తిగతం
తల్లిదండ్రులు
బంధువులు

ఆరోన్ గురించిన సమాచారం హిబ్రూ బైబిల్, కొత్త నిబంధన (లూకా, చట్టాలు, హీబ్రూలు), ఖురాన్ వంటి మతపరమైన గ్రంథాల నుండి ప్రత్యేకంగా వస్తుంది.[8][9][10]

ఈజిప్షియన్ రాజాస్థానంలో పెరిగిన మోషేలా కాకుండా, ఆరోన్, అతని అక్క మిరియం నైలు డెల్టాలోని ఈశాన్య ప్రాంతంలో తమ బంధువులతో ఉండేవారని హీబ్రూ బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. ఇశ్రాయేలీయుల బానిసత్వం గురించి మోషే ఈజిప్టు రాజును మొదటిసారిగా ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ఆరోన్ ఫరోకు తన సోదరుని ప్రతినిధిగా పనిచేశాడు (నిర్గమకాండము 7:1). సీనాయిలో మోషేకు ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రంలో కొంత భాగం తనకు, అతని సంతానానికి అహరోనుకు యాజకత్వాన్ని మంజూరు చేసింది. అతను ఇశ్రాయేలీయుల మొదటి ప్రధాన యాజకుడయ్యాడు. లేవిటికల్ పూజారులు లేదా కోహనిమ్‌లు సాంప్రదాయకంగా నమ్ముతారు. ఆరోన్ నుండి ప్రత్యక్ష పితృస్వామ్య సంతతికి చెందిన వారుగా హలాకిగా ఉండాలి.

బుక్ ఆఫ్ నంబర్స్ ప్రకారం, ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టు దేశం నుండి బయటకు వచ్చిన నలభైవ సంవత్సరంలో హోర్ పర్వతంపై ఆరోన్ 123 సంవత్సరాల వయస్సులో మరణించాడు. అయితే డ్యూటెరోనమీ ఈ సంఘటనలను మోసెరోత్‌లో ఉంచుతుంది.

మూలాలు

మార్చు
  1. Wells, John C. (2008), Longman Pronunciation Dictionary (3rd ed.), Longman, ISBN 9781405881180
  2. Ibn Hisham 1967, p. 604; §=897
  3. మూస:Bibleref2
  4. మూస:Qref
  5. మూస:Qref
  6. మూస:Qref
  7. మూస:Qref
  8. (మూస:Bibleref2
  9. మూస:Bibleref2
  10. మూస:Bibleref2)