ప్రముఖ గాంధేయవాది గొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రి (స్వామి సీతారాం) కావూరులోనున్న వినయాశ్రమం నుండి నడిపిన వారపత్రిక ఆంధ్ర హరిజన్. ఈ పత్రిక 1946లో ప్రారంభమైంది. ఈ పత్రికలో గాంధీమహాత్ముని బోధనలు, గాంధేయవాదము, హరిజనోద్ధరణ, సత్యాగ్రహము, ప్రకృతివైద్యము, మద్యపాన నిషేధము, అస్పృశ్యతా నివారణ, ఖాదీ ఉద్యమము మొదలైన వాటికి సంబంధించిన వార్తలతో పాటు రాజకీయ వార్తలు ప్రచురింపబడేవి.

ఆంధ్ర హరిజన్
ఆంధ్ర హరిజన్ వార పత్రిక
రకంవారపత్రిక
రూపం తీరుటాబ్లాయిడ్
ప్రచురణకర్తవినయాశ్రమము
సంపాదకులుగొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రి
భాషతెలుగు
కేంద్రంకావూరు

మూలాలు

మార్చు

ఇతర లింకులు

మార్చు