వజ్రయాన బౌద్ధమతంలో, ఆది బుద్ధుడు అంటే తొట్ట తొలి బుద్ధుడు లేదా ఆదిమ బుద్ధుడు. [1] ఈ పదం తాంత్రిక సాహిత్యంలో, ముఖ్యం కాలచక్రంలో కనిపిస్తుంది.[2] ఆది బుద్ధుడు అంటే బుద్ధత్వం పొందిన మొదటివాడని అర్థం.[2] ఆది అంటే ఆదిమ అని కూడా అర్థం చెప్పుకోవచ్చు. దీని ప్రకారం ఆది బుద్ధుడంటే ఓ మనిషిని ఉద్దేశించి కాక, ప్రతివారి లోనూ ఉండే జ్ఞానమని చెప్పుకోవచ్చు.

సమంతభద్రుడు తన ప్రజ్ఞాశక్తి సమంతభద్రితో ఆది బుద్ధుడుగా

బౌద్ధ సిద్ధాంతములో ఆదిబుద్ధుడు ఆదికాలం నుంచీ నిరాధారంగా ఉన్న బుద్ధుడు. ఈ బుద్ధునికి ధర్మమే దేహంగా ఉంటుంది. అనగా ఆదిబుద్ధుడు ధర్మకాయ రూపుడు. సృష్టి ప్రారంభించక ముందు నుంచి స్వయంభువుగా పూర్ణ బోధి స్థితిలో ధర్మరూపంగా ఉండేవాడని బౌద్ధ నమ్మకము. వైరోచనుడు, అమితాభుడు, అక్షోభ్యుడు, రత్నసంభవుడు, అమోఘసిద్ధి అని ఐదు ధ్యాని బుద్ధులు ఆదిబుద్ధుని అంశముగా భావిస్తారు. ప్రపంచములో జన్మించే బుద్ధులందరూ ఆదిబుద్ధుని అంశమే.

టిబెట్ బౌద్ధమతంలో సామంత బుద్ధుడు, వజ్రధరుడు, కాలచక్రం లను వివరించడానికి ఆదిబుద్ధ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. [3] [4] తూర్పు ఆసియా మహాయానంలో, ఆదిబుద్ధుణ్ణి వైరోచనుడిగా భావిస్తారు. [3]

గుహ్యసమాజ తంత్రం వజ్రధర గురించి ఇలా చెబుతోంది, "అప్పుడు బుద్ధులందరూ నమస్కరించే గురువైన వజ్రధర, మూడు వజ్రాలలో ఉత్తమమైనవాడు, మూడు వజ్రాలలో గొప్ప, అత్యున్నత ప్రభువు [. ] " [5]

"మూడు వజ్రాలు" అంటే శరీరం, వాక్కు, మనస్సు అనే మూడు రహస్యాలు అని ప్రదీపోద్యోతన తాంత్రిక వ్యాఖ్యానం పేర్కొన్నట్లు అలెక్స్ వేమాన్ పేర్కొన్నాడు. వేమాన్ ఇంకా ఇలా వ్రాశాడు: "మచన్-గ్రెల్ లో సోంగ్-ఖా-పా ఇలా వివరిస్తాడు: "దేహ ప్రభువు శరీరంలోని అసంఖ్యాక భౌతికీకరణలను ఏకకాలంలో ప్రదర్శిస్తాడు;" వాక్ప్రభువు " అనంతమైన మనోభావ జీవులకు ఏకకాలంలో ధర్మాన్ని బోధిస్తాడు. ; "మనో ప్రభువు" అసాధ్యమనిపించే విధంగా అన్ని విషయాలను అర్థం చేసుకునేలా చేస్తాడు. [6]

14 వ దలైలామా ప్రకారం, మహాయాన బౌద్ధమతంలో విశ్వం, దాని సూత్రాలు, దాని నిజమైన స్వభావం, జ్ఞానోదయం, కర్మ వ్యక్తీకరణలకు మూలంగాను, త్రికాయ యొక్క ప్రాతినిధ్యంగానూ ఆడిబుద్ధ కనిపిస్తుంది. [7]

జపనీస్ బౌద్ధమతం యొక్క నిచిరెన్ తత్వంలో, నిక్కో- లైన్, ప్రత్యేకంగా సోకా గక్కై, నిచిరెన్ షోషులు నిచిరెన్‌ను ఆది (ప్రాథమిక) బుద్ధునిగా భావిస్తారు. అతనిని ఇతర వర్గాల వారు బోధిసత్వగా భావించడన్ని ఖండిస్తారు. [8]

బయటి లింకులు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు
  1. Wayman, Alex (2013). The Buddhist Tantras: Light on Indo-Tibetan Esotericism. Routledge. p. 53. ISBN 1-135-02922-9.
  2. 2.0 2.1 Buswell, Robert E.; Lopez, Jr., Donald S. (2013). The Princeton dictionary of Buddhism. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9781400848058. Entry on "ādibuddha".
  3. 3.0 3.1 Buswell, Robert E.; Lopez, Jr., Donald S. (2013). The Princeton dictionary of Buddhism. Princeton: Princeton University Press. ISBN 9781400848058. Entry on "ādibuddha".
  4. Wayman, Alex; The Buddhist Tantras: Light on Indo-Tibetan esotericism, page 53.
  5. Wayman, Alex; The Buddhist Tantras: Light on Indo-Tibetan esotericism, page 53.
  6. Wayman, Alex (2013). The Buddhist Tantras: Light on Indo-Tibetan Esotericism. Routledge. p. 53. ISBN 1-135-02922-9.
  7. "Dalai Lama Answers Questions on Various Topics".
  8. Chryssides, George D. (2012). Historical dictionary of new religious movements (2nd ed.). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield. p. 251. ISBN 9780810861947.