ఆదిమానవులు 1976 లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా.

ఆదిమానవులు
(1976 తెలుగు సినిమా)
నిర్మాణ సంస్థ చేతన కంబైన్స్
భాష తెలుగు