ఆర్థర్ హైలీ (Arthur Hailey) (1920 - 2004) సుప్రసిద్ధ ఆంగ్ల నవలా రచయిత.

రచించిన నవలలుసవరించు

 • Runway Zero-Eight (1958) - in-flight medical emergency, caused by food poisoning; spoofed in the movie Airplane!. This story started as the CBC TV movie Flight into Danger, then became the 1957 Paramount Pictures movie Zero Hour!, and was finally published as the novel Runway Zero-Eight (ISBN 0-440-17546-1).
 • The Final Diagnosis (1959) - హాస్పిటల్ లో పేథాలజీ విభాగానికి సంబంధించిన విషయాలు.
 • In High Places (1960) - ఉత్తర అమెరికాలోని ఉన్నత స్థానాలలో రాజకీయాలు.
 • Hotel (1965) - హోటల్స్
 • Airport (1968) - విమానాశ్రయ రాజకీయాలు
 • Wheels (1971) - ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమ
 • The Moneychangers (1975) - బ్యాంకులు
 • Overload (1979) - కాలిఫోర్నియాలో విద్యుత్ సమస్యలు
 • Strong Medicine (1984) - మందుల పరిశ్రమ
 • The Evening News (1990) - వార్తాహరులు
 • Detective (1997) - విశ్లేషాత్మక రాజకీయాలు