ఇంజనీరింగ్ విద్య

ఇంజినీరింగ్ విద్య అనగా బోధన జ్ఞానం యొక్క ఒక కార్యకలాపము, ఇంజనీరింగ్ యొక్క ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీస్‌కి సంబంధించిన సూత్రాలు. ఇది ఒక ఇంజనీరు అయ్యేందుకు ఆరంభ విద్యను అందిస్తుంది, ఎటువంటి అధునాతన విద్యనైనా, విశేషాధ్యయనానైనా అనుసరిస్తుంది. ఇంజినీరింగ్ విద్య సాధారణంగా అదనపు పరీక్షలచే కూడి ఉంటుంది, ఒక వృత్తి నైపుణ్య ఇంజనీరింగ్ లైసెన్స్ కోసం అవసరాలు వంటి శిక్షణ పర్యవేక్షిస్తుంది. ప్రాథమిక, మాధ్యమిక పాఠశాలల్లోని సాంకేతిక విద్య తరచుగా విశ్వవిద్యాలయ స్థాయిలో ఇంజనీరింగ్ విద్యకు పునాదిగా సేవలందిస్తుంది.యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఇంజనీరింగ్ విద్య ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో STEM పథకం యొక్క భాగంగా ఉంది. సర్వీస్ లెర్నింగ్ ఇంజనీరింగ్ విద్యలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, నిర్మాణ శాస్త్రం, కంప్యూటర్ సైన్స్, ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్,, సంబంధిత విద్య యొక్క ఇతర రూపాల సహా ఇంజనీరింగ్ విద్యలోని క్రమశిక్షణా వనరుల యొక్క వివిధ రకాలలో కలిసింది.

ఇంజనీరింగ్ విద్యనబ్యసించుటకై ఏర్పాటైన కళాశాల, బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల

ఇంజనీరింగ్ మార్చు

ఇంజనీరింగ్ (Engineering) అనగా శాస్త్ర, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని నిజజీవితంలో అవసరమైన నిర్మాణాలను, వ్యవస్థలను, యంత్రాలను, వస్తువులను, పదార్థాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే ఒక అధ్యయన శాస్త్రం. ఇంజనీరింగ్ అనే పదం ఆంగ్లంలో ఇంజన్ (Engine) నుంచి వచ్చింది. ఇంజనీరింగ్ కు సమానమైన తెలుగు పదం "అభియాంత్రికత". ఇంజన్ అంటే యంత్రం. ఇంజనీరింగ్ రంగంలో ప్రవేశం ఉన్న వ్యక్తిని ఇంజనీర్ (Engineer) (అభియాంత్రికుడు) అంటారు.